OBAVIJEST: Besplatna dodjela kompostera za selekciju komunalnog otpada

OBAVIJEST: Besplatna dodjela kompostera za selekciju komunalnog otpada

28
0
PODIJELI
Trenutni korisnici usluga našeg Preduzeća za prikupljanje komunalnog otpada imaju priliku da besplatno dobiju komposter za selekciju komunalnog otpada na mjestu nastanka. Ovo je takođe dio aktivnosti u sklopu projekta Selekcija na mjestu nastanka. U prethodnim godinama smo besplatno dodijelili 300 komada kompostera, a u sklopu ove aktivnosi sada bit će besplatno dodijeljeno još 250 kompostera.
Komposteri će poslužiti domaćinstvima za odvojeno prikupljanje organskog otpada od kojeg nastaje humus / iskoristiva zemlja, a glavni cilj Preduzeća je smanjivanje količina odloženog otpada na deponiji i iskorištavanje organskog otpada od strane domaćinstava u korisne svrhe.
Komposteri se dodjeljuju postojećim korisnicima naših usluga kako bi se smanjio udio organskog otpada u kantama koji čini prema nama dostupnim infromacijama cca 40% u ukupnoj količini otpada.
Ovim putem pozivamo zainteresovana domaćinstva da se prijave za besplatnu dodjelu, a uslovi besplatne dodjele su sljedeći:

Izvor: RAD Tešanj

NEMA KOMENTARA