OBAVIJEST: besplatna dodjela kompostera za selekciju komunalnog otpada

OBAVIJEST: besplatna dodjela kompostera za selekciju komunalnog otpada

279
0
PODIJELI

Trenutni korisnici usluga našeg Preduzeća za prikupljanje komunalnog otpada imaju priliku da besplatno dobiju komposter za selekciju komunalnog otpada na mjestu nastanka.

  • Potrebno je popuniti i predati prijavu za besplatnu dodjelu kompostera, a pod tim se podrazumijeva da lično dođete u sjedište Preduzeća, te potpišete izjavu korisnika o preuzimanju kompostera u JP “RAD” d.d. Tešanj. Uslov je da ste izmirili sve obaveze prema Preduzeću.
  • Komposter je posuda koja je predviđena za odlaganje biorazgradivog organskog otpada gdje organski otpad procesom truljenja vrši preobražaj u korisnu prirodnu zemljanu masu-KOMPOST, koji je neophodan za održavanje i izmjenu organskih supstanci u terenu koji se ne mogu dobiti hemijskim gnojivima.
  • Komposteri se dodjeljuju postojećim korisnicima naših usluga kako bi se smanjio udio organskog otpada u kantama koji čini preko 40% u ukupnoj količini otpada.
  • Broj kompostera za besplatnu dodjelu je ograničen. Podjela počinje 15.11.2019 godine

JP “RAD” d.d. Tešanj

Izvor: RAD Tešanj

Zanimljivosti s drugih portala:
loading...

NEMA KOMENTARA