Obavijest Centra za socijalnu skrb o uplati novčanih sredstava

Obavijest Centra za socijalnu skrb o uplati novčanih sredstava

179
0
PODIJELI

Dana 5.11.2015.godine na račun CSR Tešanj prispjela su novčana sredstva za prava koja se finansiraju iz budžeta Kantona, a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec juli 2015.godine,
2. Dodatak na djecu za mjesec maj 2015. godine,
3. Naknada za CŽR (kantonalni dio) za mjecec juni 2015. godine.
4. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec juni 2015. godine.
5. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec juni 2015. godine,
6. Oprema za novorođenčad za mjesec juni 2015. godine,
7. Prehrana za novorođenčad za mjesec juni 2015. godine,
8. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec juni 2015. godine,
Spiskovi korisnika pomenutih prava su proslijeđeni u banku.

NEMA KOMENTARA