Obavijest iz Centra za socijalnu skrb

Obavijest iz Centra za socijalnu skrb

168
0
PODIJELI

OBAVIJEST ZA KORISNIKE SOCIJALNE ZAŠTITE
Danas 03.07.2015.godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kanona:
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec
03/15.godine
2. Naknada za pomoć i njegu drugog lica za mjesec 01/15.godine,
3. Dodatak na djecu za mjesec 01/15.godine,
4. Naknada za CŽR (kantonalni dio) za mjecec 02/15.godine.
5. Stalna novčana pomoć u obimu od 60 % za mjesec
01/15.godine.
6. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za
01/15.godine,
7. Oprema za novorođenčad za 01/15.godine,
8. Prehrana za novorođenčad za 01/15.godine,
9. Troškovi smještaja u drugu porodicu za 01/15 godine
10.Povrat naknade za troškove medicinskog pregleda za mjesec
01/15.godine
U toku dana bit će izvršen prenos na račune korisnika

NEMA KOMENTARA