Obavijest JU CSR Tešanj o uplati novčanih sredstava

Obavijest JU CSR Tešanj o uplati novčanih sredstava

614
0
PODIJELI

Danas 30.04.2015.godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kanona:
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec
01/15.godine
2. Naknada za pomoć i njegu drugog lica za mjesec 11/14.godine,
3. Dodatak na djecu za mjesec 11/14.godine,
4. Naknada za CŽR (kantonalni dio) za mjecec 12/14.godine.
5. Stalna novčana pomoć u obimu od 60 % za mjesec
11/14.godine.
6. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za 11/14.godine,
7. Oprema za novorođenčad za 11/14.godine,
8. Prehrana za novorođenčad za 11/14.godine,
9. Troškovi smještaja u drugu porodicu za 11/14 godine
10.Povrat naknade za troškove medicinskog pregleda za mjesec 11/14.godine
U toku dana bit će izvršen prenos na račune korisnika.

NEMA KOMENTARA