Obavijest o postupku izrade Odluke o utemeljenju Poduzetničke zone u Ularicama

Obavijest o postupku izrade Odluke o utemeljenju Poduzetničke zone u Ularicama

228
0
PODIJELI
Obavještavaju se svi građani da je u tijeku izrada Odluke o utemeljenju Poduzetničke zone u Ularicama, te da je Općinsko vijeće usvojilo Nacrt iste, Zaključkom broj 01-05-122/19 od 04.06.2019. godine. Nacrt Odluke će biti izložen na javni uvid u uredu broj 7. u sjedištu Općine Usora i to u periodu od 12.06.2019.g. do 12.07.2019.g. u vremenu od 10,30 do 14,00 sati.
Pozivaju se svi građani, pravne i fizičke osobe, javna poduzeća, institucije, ustanove i nevladine organizacije, a prvenstveno vlasnici zemljišta, da mogu, do isteka roka javnog izlaganja, dostaviti na protokol Općine Usora, u pismenoj formi mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt Odluke.

Sve detaljnije informacije, objašnjenja i pomoć u formuliranju primjedbi građani mogu dobiti u Službi za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam.

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA