Obavijest o potrebi ažuriranja Registra poljoprivrednih gospodarstava

Obavijest o potrebi ažuriranja Registra poljoprivrednih gospodarstava

36
0
PODIJELI

Napominjemo sve poljoprivrednike, potencijalne korisnike novčanih potpora, koji u 2018. godini planiraju aplicirati za poticaje na kantonalnoj ili federalnoj razini, da su obvezni izvršiti ažuriranje podataka upisanih u Registar poljoprivrednih gospodarstava koji se vodi pri Službi za gospodarstvo i financije Općine Usora najkasnije do 31.03. tekuće godine, kako bi se njihovo poljoprivredno gospodarstvo vodilo kao aktivno.

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA