Obavijest – potvrde o kretanju

Obavijest – potvrde o kretanju

1051
0
PODIJELI

Obaviještavaju se sva pravna i fizička lica sa područja općine Tešanj da su u skladu sa tačkom 2. naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-36/20, od 21.03.2020. godine dužni da svojim uposlenima kojima se proces rada odvija u smjenama izdaju potvrdu o kretanju. Potvrda mora biti potpisana i ovjerena od strane odgovornog lica.

Pravno lice je dužno sačiniti spisak svih izdatih potvrda i ovjeren spisak dostaviti Policijskoj stanici Tešanj, a jedan primjerak u elektronskoj formi dostaviti Službi civilne zaštite na e-mail: [email protected]

Za sve zloupotrebe dozvola za kretanje izdatih od strane pravnih lica odgovornost će snosit pravno lice.

Zbog toga su pravna lica dužna da svoje uposlenike, kojima je izdata dozvola za kretanje u vremenu od 18:00 do 05:00 sati, upoznaju sa odgovornostima u pogledu dozvole.

Kontrolu poštivanja naredbi o kretanju provoditi će službenici Policijske uprave Tešanj.

Ova obavijest će biti na snazi dok se drugačije ne definiše naredbama Štaba CZ.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA