OBAVIJEST: Uspostava urednog vodosnabdijevanja – izvorište Jelah

OBAVIJEST: Uspostava urednog vodosnabdijevanja – izvorište Jelah

133
0
PODIJELI

Kako smo ranije objavili u noći 13. na 14. maj 2019, rijeka Usora je potrgala potisni i povratni vod, koji je radi izgradnje novog mosta privremeno morao biti izmješten u korito rijeke Usore, usljed čega je došlo do prekida transporta vode sa izvorišta Jelah u vodovodni sistem. Naši timovi su odmah pristupili analizi novonastale situacije, razmotrili moguća rješenja i predložili ono koje je u ovim uslovima bilo jedino moguće, a da bude i brzo i efikasno, tj. privremeno polaganje cjevovoda lijevim trotoarom preko novoizgrađenog mosta u Jelahu. Ovaj prijedlog je upućen i Štabu CZ Tešanj 14.05.2019 odmah u jutarnjim satima. Štab je isti prihvatio i izdao Naredbu za realizaciju ovoga i time uspostavu vodosnadbijevanja za sve naše korisnike.

 

Odmah po izdavanju Naredbe, više naših timova pristupilo je realizaciji, a onda nakon skoro 15 sati rada, sinoć oko 24:00, uspješno je izvršeno spajanje i puštanje vode u sistem, punjenje rezervoara u Jevadžijama i Krndiji i distribucione mreže prema potrošačima vodovodnog sistema Jelah.

 

Uporedo sa tim, druge ekipe su radile na čišćenju i rješavanju problema zamućenja na vodoizvorištima Kraševo i Stupa – Mekiš, što je takođe uspješno realizovano tokom 14.05.2019 godine, i svi naši korisnici sa tih vodoizvorišta od večernjih sati (utorak) su imali uredno vodosnadbijevanje.

 

Shodno svemu navedenom, možemo konstatovati da od ranih jutarnjih sati 15.05.2019 godine svi naši sistemi za vodosnadbijevanje uredno funkcionišu i isporučuju dovoljne količine vode za sve naše korisnike.

 

Ukoliko se negdje pojavi eventualno zamućenje, molimo te korisnike da nas odmah obavijeste kako bismo pristupili sanaciji, a takvu vodu do izbistravanja ne konzumirati.

Ako ne bude novih većih oštećenja i kidanja naših vodova, očekujemo da imamo kontinuirano vodosnadbijevanje za sve korisnike u narednom periodu.

 

Korisnicima se zahvaljujemo za razumijevanje u prethodnom periodu.

Zanimljivosti s drugih portala:
loading...

NEMA KOMENTARA