Obavijest za korisnike socijalne zastite

Obavijest za korisnike socijalne zastite

120
0
PODIJELI

Danas 05.06.2015.godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kanona:
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec
02/15.godine
2. Naknada za pomoć i njegu drugog lica za mjesec 12/14.godine,
3. Dodatak na djecu za mjesec 12/14.godine,
4. Naknada za CŽR (kantonalni dio) za mjecec 01/15.godine.
5. Stalna novčana pomoć u obimu od 60 % za mjesec
12/14.godine.
6. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za 12/14.godine,
7. Oprema za novorođenčad za 12/14.godine,
8. Prehrana za novorođenčad za 12/14.godine,
9. Troškovi smještaja u drugu porodicu za 12/14 godine
10.Povrat naknade za troškove medicinskog pregleda za mjesec 12/14.godine
U toku dana bit će izvršen prenos na račune korisnika

NEMA KOMENTARA