Obavijest za pripadnike boračkih populacija

Obavijest za pripadnike boračkih populacija

13
0
PODIJELI

Nakon što je bilo obustavljeno, obavještavamo pripadnike boračkih populacija, da je sada moguće zaprimanje i slanje zahtjeva prema Ministarstvu za boračka pitanja ZDK po osnovu medicinske rehabilitacije branilaca i članova njihovih porodica u banjsko-klimatska lječilišta.

Zahtjev se podnosi Službi za boračko-invalidsku zaštitu Općine Tešanj, a dostupan je u prostorijama Općine i na servisu e-obrasci
Uz zahtjev je potrebno priložiti nalaz fizijatra i interniste koji ne smiju biti stariji od 30 dana.
U 2022. godini Ministarstvo za boračka pitanja ZDK korisnike može upućivati u rehabilitacijske centre: Aquaterm Olovo, Reumal Fojnica, Ilidža Gradačac i Terme Ilidža-Sarajevo.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA