OBAVJEŠTENJE JU Centar za socijalni rad Tešanj

OBAVJEŠTENJE JU Centar za socijalni rad Tešanj

454
0
PODIJELI

Danas 07.09.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kantona:
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec maj 2015. godine,
2. Naknada za pomoć i njegu drugog lica za mjesec mart 2015. godine,
3. Dodatak na djecu za mjesec mart 2015. godine,
4. Naknada za CŽR (kantonalni dio) za mjecec april 2015. godine.
5. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec mart 2015. godine.
6. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec mart i april 2015. godine,
7. Oprema za novorođenčad za mjesec mart i april 2015. godine,
8. Prehrana za novorođenčad za mjesec mart i april 2015. godine,
9. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec mart i april 2015. godine,
U toku dana bit će izvršen prenos sredstava na račune korisnika.

NEMA KOMENTARA