Obavještenje za javnost

Obavještenje za javnost

192
0
PODIJELI

Općina Tešanj obavještava sve građane sa područja općine Tešanj da će od 24.08-15.10. 2015. godine biti na snazi privremena zabrana saobraćaja jedne kolovozne trake za saobraćaj motornih vozila dijela Lokalne ceste LC-16-Tešanj-Medakovo-Tešanjka na potezu od BP “Kosovčić” do Preduzeća “Koteks” doo Tešanj i od Kružnog toka u Tešnju do JP “Toplana” Tešanj a radi izvođenja radova na izgradnji Primarnog kanalizacionog voda.

Privremena obustava saobraćaja jednom kolovoznom trakom bit će obilježena vertikalnom saobraćajnom signalizacijom a odvijanje saobraćaja će biti regulisano putem semafora ili ovlaštenih lica na terenu.

Izvođači radova na izgradnji Primarnog kanalizacionog voda su “Euro-Asfalt” doo Rajlovac i HP “Investing” doo Mostar, voditelj “Konzorcij HP Investing doo Mostar i “Inžinjering1″doo Jelah.

Tekst Rješenja o privremenoj obustavi saobraćaja oglašen je na WEB stranici Općine Tešanj: www.opcina-tesanj.ba, oglasnoj ploči općine Tešanj, Ureda Jelah i Ureda Tešanjka.

Sve dodatne informacije zainteresirana lica mogu dobiti direktno od kontakt osobe: Nihad Hadžismajlović, telefon 032/650-022.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

HAMZALIJA Hojkurić, dipl. ecc

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA