Obavještenje za redovne studente

Obavještenje za redovne studente

654
0
PODIJELI

Obavještavamo redovne studente sa područja općine Tešanj koji su konkurisali za ostvarivanje prava na općinsku finansijsku podršku školovanju kao i na konkurs za dodjelu stipendije putem Ministarstva obrazovanja, da je Općina Tešanj završila kompletnu proceduru za oba konkursa. Također naglašavamo da smo 16. aprila Ministarstvu proslijedili sve potrebne podatke kada su u pitanju studenti sa područja općine Tešanj. Potpisivanje ugovora za općinsku finansijsku podršku čekamo zbog objave konačne liste Ministarstva, zbog mogućnosti korištenja finansiranja studenata iz drugih izvora.

Koristimo priliku da uputimo izvinjenje svim studentima koji čekaju rezultate konkursa, jer je potpisivanje naših ugovora uslovljeno završetkom procedure Ministarstva obrazovanja ZDK.

Također, naglašavamo, da smo u cilju prevazilaženja ove situacije, uputili Ministarstvu pismo urgencije kojim smo tražili dodatne informacije i okončanje procedure.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mr. Sci. Suad Huskić

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA