Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Nabavka hrane”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Nabavka hrane”

15
0
PODIJELI

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA