Održan Inicijativni sastanak 6 udruženja žena

Održan Inicijativni sastanak 6 udruženja žena

210
0
PODIJELI

 

20.01.2012. godine sa početkom u 14:30h u prostorijama Udruženja žena ”21. Vijek” Doboj – Jug održan je 2. Inicijativni sastanak 6 udruženja žena iz šest općina u regiji (Tešanj, Usora, Doboj, Doboj – Jug, Doboj – Istok i Gračanica) povodom uspostavljanja regionalne mreže/konzorcija udruženja žena (RMUŽ) iz pomenutih općina.

Na sastanku su prezentovani osnovni segmenti za formiranje mreže/konzorcija (dokumenti: ugovor o saradnji, interni pravilnici o radu, plan i program rada i dr.), izabrane po dvije predstavnice iz prisutnih udruženja žena u sastav Koordinacionog tijela te dogovoren termin (01.02.2012. godine, u G. Pridjel/Doboj kod UŽ ”Srce” kao domaćina sastanka) za prvi radni sastanak Koordinacionog tijela koje ima zadatak da upravlja radom mreže/konzorcija i izradi ranije pomenute dokumente.

Prvi mandat za upravljanje mrežom/konzorcijem pripao je UŽ ”Sunce” Sivša/Usora i njihovoj predstavnici Snježani Petković – Erceg kao predsjednici Koordinacionog tijela. Na sastanku je prisustvovalo preko 20 žena iz prisutnih udruženja žena, zatim predstavnici NVO Topeer Doboj i UG Sehara Tešanj, predstavnici općine Usora i predstavnici Odjela za razvoj općine Doboj – Jug.

Formiranjem mreže/konzorcija se dobija kvantiet i kvalitet u radu i djelovanju organizacija civilnog društva u regiji pomenutih općina i stvara pretpostavka za efikasnije ispunjavanje potreba i riješavanje problema u lokalnim zajednicama u kojima prisutna udruženja žena rade i djeluju u različitim oblastima života i rada kao i kvalitetnije pripreme projekata/programa prema domaćim i stranim fondovima sa većom mogućnošću dobijanja/odobravanja istih.

 

Jelah.info/UG Sehara

NEMA KOMENTARA