Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

6
0
PODIJELI

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 13,00 sati održana 12. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

  1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2022. godinu,
  2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2022. godinu,
  3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2022.godinu,
  5. Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova boračkim populacijama,
  6. Prijedlog Odluke o finansijskoj podršci školovanju u akademskoj 2021/2022. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p. br. 1616 za k.o. Medakovo,
  8. Prijedlog Rješenja o imenovanje 3 (tri) člana Općinske izborne komisije Tešanj,
  9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na listu kandidata za vršioca dužnosti članova Nadzorni odbor Toplana d.d. Tešanj,
  10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,

Na početku sjednice, dnevni red je dopunjen sa tri tačke: Rezolucija o osudi napada na ustavno pravni poredak države BiH, Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana Poslovne zone Bukve i Prijedlog Odluke o edukaciji vijećnika.

Na današnjoj sjednici je usvojen najvažniji dokument – Budžet Općine Tešanj za 2022. godinu u iznosu od 22 380 000 KM.

Izjašnjavanje o Prijedlogu Rješenja o imenovanju 3 (tri) člana Općinske izborne komisije Tešanj je odloženo za narednu sjednicu Općinskog vijeća.

Ostale tačke dnevnog reda Vijeće je usvojilo.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 01.01.2022.godine u 21,00 sat i nedjelju, 02.01.2022.godine u 14,00 sati.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA