Održana 29. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Održana 29. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

142
0
PODIJELI

Danas je održana 29. sjednica Općinskog vijeća Tešanj, sa predloženim dnevnim redom:

1.Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2014. godinu,

2.Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2015. godine

3.Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni regulacionog plana “Poslovna zona Glinište”,

4.Prijedlog Odluke o priznanjima Općine Tešanj,

5.Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta vode za piće „ROSSA“ Ljetinić,

6.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama,

7.Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2014/2015.godina

8.Informacija o organizovanju i funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2014. godinu,

9.Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu,

10.Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2014.godinu.

Najviše rasprave je bilo oko 1. i 2. tačke dnevnog reda u vezi sa izvršenjem Budžeta, kao i tačke 8. i 9. koje su usvojene uz dodatne zaključke. Vijeće je razmatralo i ostale tačke dnevnog reda i završilo sa radom u 17,15 sati.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA