Održana 31. sjednica Općinskog vijeća

Održana 31. sjednica Općinskog vijeća

201
0
PODIJELI

Danas je u sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 14,00 sati održana 31. sjednica Općinskog vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu,

 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu,

 3. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tešanj za realizaciju kapitalnih projekata,

 4. Prijedlog Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja,

 5. Prijedlog Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja”,

 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Poslovna zona Glinište“ općina Tešanj,

 7. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje zemljišta neposrednom pogodbom u Mekišu,

 8. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa u Poslovnoj zoni “Bukva”,

 9. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Ljetiniću,

 10. Prijedlog Odluke Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom kod Hotela u Tešnju,

 11. Informacija o realizaciji zaključka Općinskog vijeća o oslobađanju od plaćanja kamata u postupcima izvršenja.

 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja – licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,

 13. Prijedlozi Rješenja o razrješenju i imenovanju Komisije za ravnopravnost polova, Komisije za predstavke i prijedloge, Statutarne komisije i Zakonodavno pravne komisije Općinskog vijeća Tešanj.

Na početku sjednice dnevni red je, na prijedlog Općinskog načelnika, dopunjen sa 14. tačkom dnevnog reda: Prijedlog Odluke o korištenju sredstava za posebne namjene.

Najviše rasprave je bilo oko prve dvije tačke dnevnog reda – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu, koje je Vijeće uz dodatna pojašnjenja prihvatilo. Rasprave je bilo i o ostalim tačkama dnevnog reda. Vijeće je završilo sa radom u 18,40 sati.

Izvor: Opcina Tesanj

Zanimljivosti s drugih portala:
loading...

NEMA KOMENTARA