Održana 33. sjednica Općinskog vijeća

Održana 33. sjednica Općinskog vijeća

154
0
PODIJELI

Danas je u Sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 14,00 sati održana 33. sjednica Vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1.Prjedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja,

2.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja”,

3.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju prodaje zemljišta neposrednom pogodobom u Mekišu,

4.Prijedlog Odluke o uspostavi saradnje između Općine Tešanj i Općine Šoštanj u Sloveniji.

5.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina,

6.Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2015. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,

7.Informacija o završetku školske 2014/2015. godine i upisu učenika u školsku 2015/2016. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

Tokom sjednice, Vijeće je razmatralo sve tačke dnevnog reda i završilo sa radom u 16,05 sati.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA