Održana 34. sjednica Općinskog vijeća

Održana 34. sjednica Općinskog vijeća

219
0
PODIJELI

Danas je u Sali Općinskog vijeća Tešanj sa početkom u 14,00 sati održana 34. sjednica Općinskog vijeća Tešanj, sa predloženim dnevnim redom:

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za III (treći) kvartal 2015. godine,

  1. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2016. godinu,

  1. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ”Poslovne zone Glinište”, Tešanj,

  1. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni Regulacionog plana ”Poslovna zona Glinište” Tešanj,

  1. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni Regulacionog plana ”Jugozapad-Tešanj”,

  1. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2015/16. godini,

  2. Prijedlog Odluke o usvajanju planova kapitalnih investicija i infrastrukturnog razvoja,

  1. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa na lokalitetu zv. Ljeskovac.

Tokom sjednice, najviše rasprave je bilo oko druge tačke dnevnog reda Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2016. godinu, koju je Vijeće, nakon dodatnih obrazloženja usvojilo i uputilo u javnu raspravu. I o ostalim tačkama dnevnog reda Vijeće je raspravljalo i završilo sa radom u 16,50 sati.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA