Održana 35. sjednica Općinskog vijeća

Održana 35. sjednica Općinskog vijeća

106
0
PODIJELI

Danas je u sali Općinskog vijeća sa početkom u 14,00 sati, kako je i planirano, održana 35. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju izmjene i dopune Regulacionog plana ”Poslovna zona Glinište”,

2.Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ”Poslovna zona Bukva” Tešanj,

3.Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Tešanj za 2015. godinu,

4.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Općine Tešanj,

5.Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2016. godinu – prijedlog,

6.Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje „Tefarm“ Tešanj,

7.Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Opća bolnica” Tešanj,

8.Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,

9.Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama.

Tokom sjednice, najviše rasprave je bilo oko treće tačke dnevnog reda Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Tešanj za 2015. godinu, koju je Vijeće, nakon dodatnih objašnjenja usvojilo.

I o ostalim tačkama Vijeće je raspravljalo, i završilo sa radom u 18,30 sati.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA