Održana 9. sjednica Općinskog vijeća

Održana 9. sjednica Općinskog vijeća

9
0
PODIJELI

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 9. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Tešanj za 2021. godinu,
  2. Prijedlog Odluke o izmjenema i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2021.godinu,
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanjujavnog interesa za izgradnju probnog eksploatacionog bunara PEB-3, sabirnog drenažnog kolektora, spojnog cjevovoda i pristupnog puta u Jelah Polju
  4. Prijedlog Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda u svrhu neprofitnog-socijalnog stanovanja u Medakovu,
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja,
  6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i prijedlog Rješenja o imenovanju tri člana Općinske izborne komisije Tešanj,
  7. lnformacija o vodosnabdijevanju na prostoru općine Tešanj.
  8. Infonnacija o završetku školske 2020/2021 i upisu učenika u školsku 2021/2022 godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

Na prijedlog Općinskog načelnika, dnevni red je dopunjen sa 9.tačkom dnevnog reda: Prijedlog Rješenja o razriješenju predsjednika Upravnog odbora Apoteka i CMS Tefarm i Imenovanje privremenog predsjednika Upravnog odbora Apoteka i CMS Tefarm.

Na današnjoj sjednici, usvojen je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Tešanj za 2021. godinu, čime je Budžet uvećan za 1,6 miliona KM. Ovo uvećanje Budžeta će najvećim dijelom biti preusmjereno za realizaciju kapitalnih projekata na području općine Tešanj.

Najviše rasprave je bilo oko lnformacije o vodosnabdijevanju na prostoru općine Tešanj, koja je nakon rasprave, uz zaključke prihvaćena. Šesta točka dnevnog reda Prijedlog Rješenja o imenovanju tri člana Općinske izborne komisije Tešanj nije usvojena. Ostale tačke dnevnog reda Vijeće je prihvatilo.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 2.10.2021.godine u 21,00 sat i nedjelju, 3.10.2021.godine u 14,00 sati.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA