Održavanje cesta i komunalno uređenje

Održavanje cesta i komunalno uređenje

58
0
PODIJELI

U toku ove sedmice rađena je sanacija makadamskih puteva u Rosuljama, Tešanjci i Šijama, te putnih kanala u Medakovu, Trepču i Kraševu.
Kod komunalnog uređenja rađeno je na čišćenju i dezinfekciji javnih česmi Ključ, Sankovac, Aščevac i Kosovčić, košenje zelenih površina u naselju Krndija i obala rijeke, čišćenje korita rijeke, čišćenje fontane kod OŠ Huso Hodžić i sadnja cvijeća na mostu kod Šarenog mekteba.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA