Oglas za prijem u radni odnos – Ferretto Group Central Europe d.o.o.

Oglas za prijem u radni odnos – Ferretto Group Central Europe d.o.o.

642
0
PODIJELI

Firma FERRETTO GROUP CENTRAL EUROPE d.o.o. Usora, Društvo za proizvodnju metalnih konstrukcija, paletnih regala i visokoregalnih skladišta, sa sjedištem u Žabljaku – Usora, dana 15.09.2017. godine raspisuje:

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Radno mjesto: Voditelj tehnologije proizvodnje i održavanja – 1 izvršilac

Opis radnog mjesta:
-organizacija i plan proizvodnje te kontinuirano vođenje dokumentacije
-samostalno pradenje i unapređenje proizvodnog procesa, te kontrola rada radnika
-planiranje organizacije rada proizvodnje i koordiniranje djelatnika
-koordinacija aktivnosti sa tehničkom službom
-izrada evidencija, izvješda i tehničke dokumentacije
-kontinuirano unapređivanje proizvodnje
-pohađanje stručne obuke u slučaju potrebe i pradenje obuku radnika
-vođenje i organiziranje procesa demontaže i montaže mašina
-organizacija i usklađivanje proizvodnje u suradnji s pripremom proizvodnje poštujudi tehnološki postupak,
-planiranje proizvodnje na osnovu radnih naloga, pradenje plana i dinamike proizvodnje,
-organizacija tehnoloških procesa prema pisanim radnim postupcima za izradu pojedinih proizvoda unutar proizvodnje i njezinih organizaciijskih cjelina,
-pradenje dinamike proizvodnje po pojedinom radnom nalogu i izvještavanje rukovodstva,
-organizacija nadzora procesa (održavanje radnih strojeva i pribora u radnom stanju),
-izrada godišnjeg plana proizvodnje u suradnji s rukovoditeljem razvoja i tehničkim direktorom
-provođenje korektivnih i preventivnih akcija, -uspostavljanje mjera u cilju sprečavanja nastajanja neusklađenosti prethodno i u toku proizvodnog ciklusa,
-identificiranje problema vezanih za proces proizvodnje,
-provođenje programa upravljanja okolišem u proizvodnim pogonima,
-uspostavljanje sustava kontrole kvalitete
-vođenje evidencije o radnom vremenu radnika u proizvodnji,
-drugi poslovi po nalogu direktora i tehničkog direktora.

Znanja i kvalifikacije:
-VSS – mašinskog smjera, odnosno VII stepen mašinskog smjera/tehnologija prozvodnje (poželjno obrada metala)
-Najmanje 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima
-Informatička pismenost, osnovno i tehničko poznavanje AutoCad i drugih tehničkih alata
-Aktivno znanje engleskog ili italijanskog jezika u govoru i pismu

Sa kandidatima de se obaviti informativni razgovor gdje de se izvršiti selekcija te odabir radnika koji budu zadovoljili kriterije navedene u oglasu.
Svi zainteresovani se mogu prijaviti u sjedištu firme na Žabljaku, u blizini hotela Split ili na e-mail: info@fgce.ba
Rok prijave: 7 dana od dana objavljivanja oglasa.

NEMA KOMENTARA