Operativne terenske i interne aktivnosti komunalnog preduzeća

Operativne terenske i interne aktivnosti komunalnog preduzeća

178
0
PODIJELI

Nastavak MEG II projekta i sastanak sa predstavnicima MEG-a i njihovim konsultantima;
Sastanak sa “IG” Banjaluka, projektantima na izradi Studije dugoročnog vodosnabdijevanja (skenirana i dostavljena sva potrebna dokumentacija za izradu studije);
Podrška Općini u izgradnji novog PEB 3 bunara (obezbjeđen idejni i glavni projekat, istražni radovi, vodna saglasnost, revizija…) Direktno učešće JP RAD 27.471,4 KM;
Čišćenje ulica od posipnog materijala na dionicama gdje je RAD odgovoran za zimsko održavanje puteva;
Proljetno pranje ulica;

Izvor: RAD Tešanj

NEMA KOMENTARA