OŠ ”Huso Hodžić” Tešanj: Upis djece u prve razrede obaviti će se...

OŠ ”Huso Hodžić” Tešanj: Upis djece u prve razrede obaviti će se putem interneta

280
0
PODIJELI

U cilju zaštite zdravlja djece, roditelja i svih radnika u osnovnim školama, ažuriranje podataka o školskim obveznicima koji su dorasli za upis u prvi razred osnovne škole obavit će se putem elektronske komunikacije između škola i roditelja/staratelja učenika.
Roditelji/staratelji učenika obavezni su dostaviti sljedeće podatke o djetetu:
– Ime i prezime djeteta
– Datum rođenja
– Adresa stanovanja
– Ime i prezime roditelja/staratelja
– Kontakt telefon ili e-mail adresa roditelja
– Stručna sprema roditelja
– Podatak koji se odnosi na izbor o pohađanju prvog stranog jezika
– Podatak koji se odnosi na izbor o pohađanju vjeronauke ili kulture i zajednice
Gore navedene podatke je moguće dostaviti od 18.05. – 22.05. 2020. godine u periodu od 09,00 – 12,00 sati isključivo na jedan od sljedeća dva načina:
– Telefonski: na brojeve telefona 032/465-143 ili 032/465-326
– Putem e-maila: na adresu škole: [email protected]
O svim drugim aktivnostima koje se odnose na upis djece roditelji/staratelji će biti blagovremeno obaviješteni.

Direktor škole
__________________
Hurić Osmo, prof.

NEMA KOMENTARA