Otkriveni lažni korisnici naknada boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH, sa područja općine...

Otkriveni lažni korisnici naknada boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH, sa područja općine Tešanj

5205
0
PODIJELI

Federalna televizija je objavila kompletan spisak 929 korisnika za koje je tokom revizije utvrđeno da su nelegalno ostvarili pravo na invalidninu i povoljniju penziju u Federaciji FbiH.
Originalnost spiska potvrdio je i federalni ministar za boračka pitanja Zukan Helez. Raspon novčanih primanja koja su im isplaćivana mjesečno kreću se od 23 pa do nevjerovatnih 5.483 KM! Na 929 lažnih korisnika sa spiska država je mjesečno izdvajala čak 265.750 KM. Na području općine Tešanj 21 lažni korisnik je primao naknadu, kako je to utvrđeno revizijom.
Budžet je oštećen za približno 100 miliona maraka direktno, a indirektno je ta cifra mnogo veća kroz povlastice koje su te osobe koristile poput, npr., uvoza automobila bez carina i poreza, napomenuo je ministar.
Sa spiska 929 lažnih korisnika naknada boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH, izdvojili smo korisnike sa općine Tesanj:

BEGANOVIĆ EMINA (Omer) Tešanj 443,10
BEGINOVIĆ ZULA (MEHO) Tešanj 507,56
BOTIĆ SALKAN (Dedo) Tešanj 402,82
BULJUBAŠIĆ SALA (AVDO) Tešanj 346,43
FERMIĆ FATIMA (DERVIŠ) Tešanj 80,56
GIBIĆ ZEJNA (BEGO) Tešanj 80,56
HALILOVIĆ DŽEVAHIRA (Mustafa) Tešanj 346,43
HALILOVIĆ HUSEIN (PAŠO) Tešanj 563,95
HATKIĆ SABIRA (TAHIR) Tešanj 443,10
HIRKIĆ IZET (Husein) Tešanj 80,56
HUSKIĆ HANIFA (MEHMED) Tešanj 402,82
IBRIĆ ALIJA (MEHMED) Tešanj 80,56
JAŠAREVIĆ RAIF (MEHMED) Tešanj 402,82
JAŠAREVIĆ ŠEMSA (Osman) Tešanj 346,43
MUJČINOVIĆ ĆOSTOVIĆ MELVA (HUSO) Tešanj 80,56
MULALIĆ HIMZO (Avdo) Tešanj 281,97
NUMIĆ VEHIDA (NAZIF) Tešanj 346,43
OMAHIĆ DŽEMILA (IBRO) Tešanj 80,56
OMEROVIĆ RASEMA (HUSEIN) Tešanj 346,43
PRNJAVORAC NERMIN (HAJRUDIN) Tešanj 40,28
RAŠIĆ ŠABAN (IBRAHIM) Tešanj 346,43
Ostatak spiska možete pogledati ovdje.

Izvor: Federalna.ba

NEMA KOMENTARA