POBJEDA d.d.: Potreban radnik u logistici i transportu

POBJEDA d.d.: Potreban radnik u logistici i transportu

388
0
PODIJELI
POBJEDA d.d.: Potreban radnik u logistici i transportu

Na osnovu ukazane potrebe Direktor „Pobjeda“ dd Tešanj ,Fabrika pumpi i prečistača raspisuje

O G L A S za prijem radnika  u radni odnos

                                                                                                     

Logistika i transport………………..…………………….1 izvršioc

 

 Opis poslova:

 • Organizira, optimizira, nadzire i koordinira internim i eksternim lancom snabdijevanja obezbjeđujući maksimalni učinak po najpovoljnijoj cijeni;
 • Organizira, optimizira, nadzire i koordinira aktivnosti usmjerene na efikasno zadovoljavanje potreba kupaca;
 • Operativno obrađuje informacije i administrira aplikacije u Cloud sistemu kupaca;
 • Kontinuirano praćenje zakonskih propisa i podzakonskih pravnih akata iz oblasti indirektnih poreza i carina, transporta i vanjskotrgovinskog i deviznog poslovanja;
 • Komunikacija sa UINO BiH, MKT BiH i ostalim Ministarstvima te sa špediterskim kućama- partnerima i obezbjeđenje potrebnih informacija za neomatano podnošenje carinskih prijava; pokretanje upravnih postupaka, pribavljanje dozvola za međunarodni transport,
 • Stara se za izdavanje i dokazivanje bosanskohercegovačkog porijekla robe proizvoda Pobjede;
 • Organizira otpremu, dopremu, i skladištenje roba u međunarodnom prometu, pruža  interni i eksterni, administrativni i stručni consult-ing u uvozu, izvozu i provozu roba, a naročito:

– asistencija u zaključenju kupoprodajnih ugovora,
– odabir najpovoljnijeg prevoza puta, sredstva i načina prevoza (instradacija);
– obavljanje tarifnih poslova, izračunavanje cijena prevoza; evidencija i obračun uvoznih dažbina, evidencija izdatih dokaza o porijeklu robe;
– obezbjeđenje eksternih usluga transporta (drumski, željeznički, pomorski…, intermodalni i multi modalni);
– Obezbjeđenje potrebnih špediterskih, transportnih i dokumenata o porijeklu  i obavlja ostale  srodne poslove;

 • Organizira, nadzire, optimizira i raspoređuje putničkim i teretnim voznim parkom Pobjede dd Tešanj, popunjava i vodi evidenciju izdatih putnih naloga, održavanje vozila;
 • Osigurava maksimalnu iskorištenost nosivosti TMV i racionalizira ukupne troškove prevoza u okviru plana Uprave društva i pravila struke;
 • Komunikacija sa eksternim logističkim provajderima i obezbjeđenje maksimalne iskorištenosti utovarnog prostora vlastitih vozila u izvozu, uvozu i domaćem transportu;
 • Te obavlja sve druge poslove koji su domenu Logistike, špedicije i transporta.

 

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

 • Stručna sprema SSS-VS,-ekonomskog,saobraćajnog i tehničkog smjera
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima seposebno vrednuje
 • Odlično poznavanje rada na računaru ,MS Office paket,internet
 • Poznavanje stranog jezika (Engleski obavezno ,Njemački –poželjno)
 • Položen vozački ispit „B“ kategorije
 • Uvjerenje o osposobljenosti za Upravitelja transporta u međunardnom cestovnom saobraćaju

 

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti slijedeće:

 • Biografiju
 • Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje)
 • Uvjerenje /potvrdu ranijeg poslodavca o radnom iskustvu
 • Druge certifikate  koje posjeduje

 

Dokumentacija se može dostaviti u običnoj kopiji.

 

Sa prijavljenim kanadidatima koji budu ispunjavali uslove iz ovog Oglasa obavit će se intervju. O datumu i vremenu  obavljanja intervjua  kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Zadnji rok za podnošenje prijava je do 31.12.2021.godine.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti:

-Lično ili na adresu :“Pobjeda“ d.d. Tešanj,Poslovna zona Bukva 3,74260 Tešanj

-Putem elektronske pošte na adresu :info@pobjeda-tesanj.ba

 

Na prijavi  obavezno  naznačiti :“Prijava na oglas za prijem u radni odnos“.

 

Izvor: Radio Antena-servis

NEMA KOMENTARA