,Pobjeda” dd Tešanj: Potrebni operateri na CNC mašinama

,Pobjeda” dd Tešanj: Potrebni operateri na CNC mašinama

90
0
PODIJELI
,Pobjeda

Na osnovu ukazane potrebe Direktor ,,Pobjeda” dd Tešanj ,Fabrika pumpi i prečistača raspisuje OGLAS za prijem radnika u radni odnos:

Mašinski tehničari ili KV metalska struka, operater na CNC mašinama –  8 izvršioca

Opis poslova:

– Samostalno obavlja poslove izrade pozicija po konstrukcionoj i tehnološkoj dokumentaciji na obradnim centrima

– Samostalno vrši kontrolu korigovanja parametara izrade alata i vrši popunjavanje prateie dokumentacije

– Odgovoran za urađene pozicije, kao i za tačnost izrađenih pozicija

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

– Stručna sprema SSS i KV mašinske i metalske struke

– Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima se posebno vrednuje

– Poznavanje rada sa mjernim sredstvima

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti slijedeće:

– Biografiju 

– Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje) 

– Druge certifikate koje posjeduie.

Dokumentacija se može dostaviti u običnoj kopiji.

Sa prijavljenim kanadidatima koji budu ispunjavali uslove iz ovog Oglasa obavit će se intervju. O datumu i vremenu obavljanja intervjua kandidati že biti naknadno obaviješteni.

Zadnji rok za podnošenje prijava je: 04.05.2022.godine. Prijave sa dokumentacijom dostaviti: – Lično ili na adresu : “Pobjeda” d.d. Tešanj, Poslovna zona Bukva 3, 74260 Tešanj – Putem elektronske pošte na adresu : [email protected] pobjeda-tesanj.ba

Na prijavi obavezno naznačiti : “Prijava na oglas za prijem u radni odnos”.

Izvor: Radio Antena-servis

NEMA KOMENTARA