POSAO: Dobojputevi

POSAO: Dobojputevi

1308
0
PODIJELI

Direktor dioničkog Društva “Dobojputevi” dd Doboj Jug raspisuje
OGLAS
Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
1. Rukovaoc građevinskih mašina, četiri izvršioca
Kandidat pored opštih uslova treba da ispunjava i posebne uslove:
– III stepen stručne spreme, zanimanje rukovaoc građevinskih mašina,
– Pet godina radnog iskustva na poslovima rukovaoca valjka ili rovokopača;
2. Vozač teretnih motornih vozila, četiri izvršioca
Kandidat pored opštih uslova treba da ispunjava i posebne uslove:
– III stepen stručne spreme, zanimanje vozač teretnih motornih vozila,
– Posjedovanje vozačke dozvole “C” i “E” kategorije,
– Pet godina radnog iskustva na poslovima vozača teretnih motornih vozila;
3. Asfalter, četiri izvršioca
Kandidat pored opštih uslova treba da ispunjava i posebne uslove:
– III stepen stručne spreme,
– Pet godina radnog iskustva na poslovima asfaltiranja i rad uz finišer na nivelacijama;
4. Automehaničar, jedan izvršioc
Kandidat pored opštih uslova treba da ispunjava i posebne uslove:
– III stepen stručne spreme, zanimanje automehaničar,
– Pet godina radnog iskustva na poslovima automehaničara na programu teretnih vozila;
5. Autoelektričar, jedan izvršioc
Kandidat pored opštih uslova treba da ispunjava i posebne uslove:
– III stepen stručne spreme, zanimanje autoelektričar,
– Pet godina radnog iskustva na poslovima autoelektričara;
Potrebna dokumentacija:
Diploma o završenoj školi (ovjerena kopija),
Biografija,
Potvrda o radnom iskustvu od prethodnih poslodavaca (original ili ovjerena kpija),
Vozačka dozvola (ovjerena kopija).
Sa odabranim kandidatima će se zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave na oglas sa dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu:
“Dobojputevi” dd Doboj Jug
Usorska 130
74203 Matuzići
Sa naznakom “Prijava na oglas”
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

NEMA KOMENTARA