POSAO: Dva vozaca teretnih vozila

POSAO: Dva vozaca teretnih vozila

298
0
PODIJELI

Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana, 25.06.2015. godine objavljuje

K O N K U R S
za prijem 2 (dva) zaposlenika na radno mjesto:
Vozač teretnih motornih vozila

USLOVI:

1.) KV – vozač motornog vozila,
2.) radno iskustvo – minimalno 1 godina na istim ili sličnim poslovima,
3.) vozačka dozvola: C i E kategorija,
4.) drugi bitni uslovi potrebni za obavljanje poslova i radnih zadataka.

– Kandidat koji bude ispunjavao uslove iz konkursa, zaključit će ugovor o radu te obavljati poslove i zadatke u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta Društva,

– Prijave na ovaj konkurs te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o Tešanj – Pravna i kadrovska služba, Bukva b.b, Tešanj, sa naznakom – Prijava na konkurs ili na e-mail: [email protected]

– Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objave

NEMA KOMENTARA