POSAO: Potrebna 4 vozača

POSAO: Potrebna 4 vozača

516
0
PODIJELI

Preduzeće KOTEKS d.o.o. Tešanj raspisuje

K O N K U R S

za prijem 4 ( četiri) radnika na radno mjesto:

– vozač za unutrašnji transport- 1 ( jedan) izvršioc

– vozač za vanjski transport – 3 ( tri) izvršioca

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBAJU ISPUNJAVATI SU:

najmanje IV stepen stručne spreme- smjer vozač motornog vozila,
certifikat IRU škole za vozače, za međunarodni prijevoz putnika i roba,
certifikat IRU za ADR, za međunarodni prijevoz opasnih materija,
poželjno poznavanje jednog stranog jezika,
radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima i
spremnost za timski rad.

Prijave na ovaj konkurs te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova kandidati mogu dostaviti na e- mail:koteks@bih.net.ba ili lično na adresu Bukva b.b. Tešanj, svakim danom od 08.00h do 16.00h.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do 12.11.2015.godine.

Više informacija o KOTEKS d.o.o. potražite i na našoj zvaničnoj stranici www.koteks.ba

NEMA KOMENTARA