POSAO: Potrebno 10 radnika u pogonu prerade na pakovanju robe

POSAO: Potrebno 10 radnika u pogonu prerade na pakovanju robe

635
0
PODIJELI

Na osnovu ukazane potrebe Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana, 21.02.2017. godine objavljuje

K O N K U R S

za prijem 10 (deset) radnika

na radno mjesto: – Radnik u pogonu prerade na pakovanju robe

USLOVI:

1.) srednja stručna sprema (III ili IV stepen),

2.) poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,

Prijave na konkurs te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova
kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o. Tešanj, Put Izudina Alićehajića b.b, Bukva, Tešanj, sa naznakom – Prijava na konkurs ili na e-mail: [email protected]
Najuspješniji kandidati zaključit će ugovor o radu te obavljati poslove i zadatke u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta Društva.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objave.

NEMA KOMENTARA