POSAO: Radnik u pogonu izrade pojedinačnih dijelova

POSAO: Radnik u pogonu izrade pojedinačnih dijelova

509
0
PODIJELI

Kao razvojni partner i serijski dobavljač automobilske i mašinske industrije MANN-+-HUMMEL postavlja globalne standarde u fltracijskoj
tehnologiji. Timski duh i kultura otvorene komunikacije posebne su karatkeristike naše porodične kompanije. Više od 15.000
zaposlenika zalažu se za nas svaki dan istražuju, razvijaju. proizvode i savjetuju na oko 60 lokacija širom svijeta. Postanite i Vi dio ovog
tima, kao
Radnik u pogonu izrade pojedinačnih dijelova (mlž)
na našoj lokaciji u Tešnju
Vaš izazov:
o Rad na mašinama u pogonu izrade pojedinačnih dijelova, a prema matrici kvalifikacija uz traženi kvalitet i kvantite dijelova
o Kod preuzimanja poslova provjeriti raspoloävost dijelova i materijala
o Zaustaviti proces zbog neusklađenosti iznedu traženog i ostvarenog kvaliteta
o Odogovoranost za kvalitet proizvedenog dijela u kvalitetu i kvantitetu
o Odstraniti dijelove koji nisu odgovarajućeg kvaliteta i o tome obavjestiti nadređenog
o Zaustavljanje proces zbog djelimične ili potpune neispravnosti mašine ili alata
o Pravilno označavati urađene dijelove
o Voditi evidenciju o proizvodnji dijelova shodno MH normama
o Voditi evidenciju o stojima i o istima informisati nadredenog
o Pridržavati se upustva za siguran rad
o Za pridržavanje propisa na radu, korištenje HTZ opreme
o Obavljanje i svih ostalih povremenih i neočekivanih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca
Vaš profil:
o SSS metalske stmke (mašinska tehnička škola 4. stepen ili zavarivač, bravar, obrarľlvač metala rezanjem i alatničar)
o Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
Mi nudimo: raznovrsne zadatke. različite izazove i izvrsnu mogućnost razvoja
o Ugovor o radu na odredeno vrijeme do 3 mjeseca uz mogućnost produženja
o Oglas ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja, odnosno do 28.06.2015. godine
žoliia sa poboljsati o profesionalnom smislu – li jsaooj kompaniji koja zivi svoja vrijsaoosii, B’°¡ °9’°[email protected]
daje Vam mogućnost za napredovanje, upražnjava demografski svjesnu kadrovsku politiku, €69,151
koja Vas stručno i lično podržava i koja Vam nudi mnogobrojne mogucnosti razvoja? °k3’°’1a3
MANN+l-IUMMEL BA
Fabrika filtera
Sve prijave sa naznakom „za oglas Radnik u pogonu izrade pojedinačnih dijelova“ D¡°”‘¡Č’fP d’“štV° T°Ša”¡
oosiaviri na pfoiolzol lvlANN+HuMMEl. BA ao. Tosanj, a-mail na aorasoz Industfllskfl 2008. Bukva bb-
ili poštom na adresu lokacije u Tešnju. 74260 Tešanj, Bosna i Hercegovina
Više na slici ispod:

NEMA KOMENTARA