Posljednji izvještaj CZ-a Tešanj o stanju na terenu i poduzetim mjerama

Posljednji izvještaj CZ-a Tešanj o stanju na terenu i poduzetim mjerama

112
0
PODIJELI

Prirodne nepogode i druge pojave i događaji

U odnosu na posljednji izvještaj Operativni centar civilne zaštite je sa terena primao i preuzimao informacije koje su se odnosile na provođenje mjera otklanjanja posljedica i infrmacije o nastalim štetama. U skladu sa usaglašenim aktivnostima realizovano je sljedeće:

Ferhad-begova džamija – uklonjen materijal oko i na prilazu džamiji,
Ul. Braće Pobrić (kod Vanile)- uklonjen materijal sa saobraćajnice,
Raduša (kod džamije)- uklonjeno stablo sa puta,
Jevadžije- uklonjen lim od srušenog krova na stambenom objektu,
Rosulje- Vukovo- uklonjeno stablo sa puta,
Dolac (kod Muradifove kuće)- uklonjen sa ulice materijal od pokrova kuće.
Vukovo-stara cesta – uklonjena dva stabla sa ceste,
Uklonjeno stablo (bor) pored zgrade opštine,
Partizansko groblje Tešanj- tri stabla ugrožavaju dva objekta (uviđaj u toku).

Prijavljene nastale štete:
Uništeno jedno autobusko stajalište u Mračaju,
Uništeni skoro svi znakovi na putu M-4 od Mračaja do Kaloševića,
Oštećena munara (napukla) na džamiji u Mračaju,
Sinanović Sabina Raduša – oštećeno vozilo i garaža,
Fadila Dizdarević Ravne – uništen dio crijepa na stambenom objektu,
Karagić Mustafa Tešanj – uništen dio crijepa na stambenom objektu,
Stanje puteva

Magistralni put M-17:Šamac-Sarajevo i magistralni put M-4:Doboj-Banja Luka: suhi.
Regionalni put RP-474: Novi Šeher-Prnjavor: suh.
Lokalni putevi: suhi. Saobraćaj se odvija bez većih problema. Uklonjene su sve prijavljene prepreke koje je prouzrokovao vjetar tokom noći na putevima. Zbog jakog vjetra evidentirani su nanosi lišća, a moguća je i pojava granja na putevima, pa se vozači upozoravaju na opreznu vožnju.
Snabdjevanje energentima, vodom i stanje telefonskih veza

ELEKTRIČNA ENERGIJA – Nakon intezivnih radova Elektrodistribucije sanirani su kvarovi na 10 kV dalekovodima pa su električnom energijom ponovo snabdjevena područja Orašje Planja, Džemilić Planja, Miljanovaca, Karadaglija, Jablanice, Mekiša i Dobropolja. U toku je sanacija nastalih kvarova na trafo području Trebačko brdo i na niskonaponskoj mreži.
VODA – Snabdjevanje vodom iz vodovodnih sistema Tešanj, Jelah i Kraševo jutros se vrši uredno i ista zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. TELEFONSKE VEZE- Uredno funkcioništu.
TOPLOTNA ENERGIJA – Uredno snabdjevanje.

NEMA KOMENTARA