Postizanje održive toplifikacije gradova

Postizanje održive toplifikacije gradova

174
0
PODIJELI

Predstavnici Općine Tešanj Hamzalija Hojkurić, Asim Bašalić, Haška Hundur i Nermina Bešlagić učestvovali su na konferenciji gradova jugoistočne Evrope o planiranju i finansiranju toplifikacije na općinskom nivou, koju je organizovala Svjetska banka – IFC grupa za podršku investitorima i Vlada Austrije.

Općina Tešanj je upravo u fazi planiranja i pripreme projekta grijanja urbanih i poslovnih područja Tešnja, Jelaha i Tešanjke putem javno – privatnog partnerstva, a iskustva drugih o urbanom planiranju, distribuciji energije, upravljanju i finansiranju energetskih projekata, trebalo bi da olakša realizaciju naših planova.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA