POTPISIVANJE UGOVORA ZA FORMIRANJE NOVE PLOHE ZA ODLAGANJE I UPRAVLJANJE OTPADOM NA DEPONIJI “BUKVA”

  10
  0
  PODIJELI
  ➡️
  Nakon provedene javne nabavke u prostorijama JP RAD d.d. Tešanj danas je potpisan ugovor sa preduzećem GT Trade o formiranju nove plohe koja će omogućiti u narednim godinama odlaganje i upravljanje otpadom sa područja Općine Tešanj na način kako to nalaže Zakon o upravljanju otpadom FBiH, ali i Općinski plan upravljanja otpadom. Prethodnih godina urađen je Glavni projekat sanacije deponije u sklopu kojeg je predviđeno i formiranje nove plohe, a osim toga obezbjeđene su sve potrebne dozvole za ovakvu vrstu aktivnosti od strane JP RAD d.d.
  Radi se o značajnoj investiciji za JP RAD d.d. i jednom od najvećih projekata u zadnje vrijeme.
  Nova ploha osim građevinskih radova podrazumijeva izradu nepropusnih folija i drenažnog sistema za prikupljanje procjednih voda, a prostire se na površini oko 4000m2.
  Ukupna vrijednost projekta je 407.160,00 KM sa PDV-om.
  Općina Tešanj 150.000,00 KM
  JP Rad d.d. Tešanj 224.160,00 KM
  Ministarstvo za prostorno uređenje,promet i komunikacije ZDK 33.000,00 KM.(sredstva koje je preduzeće obezbjedilo kroz projektnu aplikaciju)
  U narednim danima preduzeće GT Trade bit će uvedeno u posao zajedno sa nadzorom koje će angažovati JP RAD.
  GT Trade je preduzeće sa 28 godina iskustva u ovoj oblasti. Radili su mnoge slične projekte u BiH i regionu.
  Na usluzi građanima.
  JP RAD d.d. Tešanj

   

  Može biti slika sljedećeg: 4 ljudi, ljudi sjede, ljudi stoje, ured i u zatvorenomMože biti slika sljedećeg: 5 ljudi, ljudi sjede, ured i u zatvorenomMože biti slika sljedećeg: 2 ljudi, ljudi stoje, cesta i tekst "03SA325 .033A 033-A-325 -325"

  Izvor: RAD Tešanj

  NEMA KOMENTARA