Potrebna spremačica za rad u Domu Zdravlja

Potrebna spremačica za rad u Domu Zdravlja

761
0
PODIJELI

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Odlukedirektora broj 03-05-7-124/19., VD Direktor JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj raspisuje :

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

I RADNO MJESTO

1. spremačica u ambulanti porodične medicine u Karadaglijama i Tešnju 1 izvršilac na određeno vrijeme – na period od 3 mjeseca.

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju  sljedeće :

a.) Opšti uslovi :

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka kako slijedi :

·         da je državljanin BiH,

·         da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,

b.) Posebni uslovi :

·         završena osnovna škola

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj  oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (može i diploma o završenoj srednjoj školi)
  2.  Izvod iz matične knjige rođenih,
  3. Uvjerenje o državljanstvu
  4. Potvrdu o radnom iskustvu izdatu od strane pravnog lica gdje je sticano radno iskustvo na poslovima spremačice.

        Kandidati mogu dostaviti dokaz o statusu branioca ili članova njihovih porodica u smislu člana 2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine ZDK 1/14), koji je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke te tačnu kontakt adresu i kontakt telefona a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto spremačica – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu : JZU“DOM ZDRAVLJA”Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, ul. Braće Pobrić 17, 74260 Tešanj

 Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja web portalu Doma zdravlja 10.04.2019.godine.

Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas biće objavljen na web stranici JZU Doma zdravlja Tešanj. Komunikacija sa prijavljenim kandidatima u toku postupka odabira kandidata obavljaće se isključivo putem web stranice Doma zdravlja Tešanj.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće pozvani na  intervju od strane Komisije za provođenje procedure po Oglasu.

Postupak odabira najuspješnijeg kandidata provodi Komisija u skladu  Pravilima za provođenje u JZU Domu zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj. Pravila su objavljena na Web stranici Doma zdravlja Tešanj.

Nakon sprovedenog postupka utvrđenih u ovim Pravilima, Komisija utvrđuje rang listu prijavljenih kandidata, sa ukupnim brojem bodova koji su ostvarili.

Ukoliko se desi da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost će se dati licima koji imaju status branioca ili članova njihovih porodica u smislu člana 2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine ZDK 1/14), koji je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zanimljivosti s drugih portala:
loading...

NEMA KOMENTARA