Potrebni volonteri za X Rastok Fest 2012

Potrebni volonteri za X Rastok Fest 2012

165
0
PODIJELI

Volonteri će biti angažovani tokom realizacije programa, od 13. do 15. jula, volontiranje će biti realizovano cjelodnevno ili po smjenama u zavisnosti od mogućnosti volontera. Volonteri će imati obezbeđenu obrok tokom angažovanja, takođe će dobiti i majice festivala. Za uspešnu realizaciju potrebni su volonteri iz Općine Tešanj ili bliže okoline (Doboj, Usora, Teslić).

Volonteri treba da ispunjavaju sledeće uslove:

Ne mlađi od 16 godina a ne stariji od 25 godina starosti

Dobro raspoloženje, komunikativnost, snalažljivost, volja za timskim radom i upoznavanjem novih ljudi

Odgovornost prema preuzetim obavezama i zadacima

Obavezno prisustvo na uvodnom sastanku koji će se održati 13. jula

Empatija, solidarnost i želja da se doprinese kvalitetnijem društvu bez stereotipa

 

Šta volonteri dobijaju od ovog angažmana?

Sticanje organizacionih iskustva kroz realizaciju volonterskih aktivnosti

Sticanje novih kontakata i prijateljstva

Eliminaciju ličnih i društvenih stereotipa

Uverenje o volonterskom angažovanju. (Općina Tešanj u svom programu stipendiranja studenata zahtjeva potvrdu o volonterskom angažmanu, stoga ovo je odlična prilika za sve studente).

Način prijave

Popunjen prijavni formular poslati na  [email protected]This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 13. jula.

Formular možete preuzeti ovdje.

NEMA KOMENTARA