Poziv na 28. sjednicu Savjeta MZ Jelah

Poziv na 28. sjednicu Savjeta MZ Jelah

1752
0
PODIJELI

U utorak;30.06.2015.godine sa poečtkom u 17,00 sati zakazano je održavanje 28.sjednice Savjeta MZ Jelah sa slijedećim dnevnim redom:
1. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zaspinika sa 27. sjednice Savjeta.
2. Razmatranje realizacije zaključaka sa zajedničkih sastanaka organa MZ Jelah i općinske administracije.
3. Razmatranje izvještaja sa održanog turnira u malom nogometu i priprema aktivnosti na organizaciji turnira mahala.
4. Razmatranje prispjelih zahtjeva:
5. Razno.

NEMA KOMENTARA