Poziv na javnu raspravu

Poziv na javnu raspravu

25
0
PODIJELI

Općini Tešanj podnesen je zahtjev za kupovinu parcele označene kao k.p.br. 195/2 zv. Sankovac površine 478m2 za k.o. Rosulje. S obzirom da je Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj obrađivač predmeta, ovim putem pozivaju se na javnu raspravu sva fizička ili pravna lica koja koriste ili eventualno smatraju da će koristiti parcelu k.p.br. 195/2 k.o. Rosulje za pristup do vlastitog zemljišta.

Javna rasprava će se održati na licu mjesta u Rosuljama 15.11.2018. godine u 11,00 sati kod parcele označene kao k.p.br. 195/2 za k.o. Rosulje.

SLUŽBA ZA KATASTAR, URBANIZAM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Izvor: Opcina Tesanj

Zanimljivosti s drugih portala:
loading...

NEMA KOMENTARA