Prikupljanje podataka o zadovoljstvu korisnika usluga Općine Tešanj 2021

Prikupljanje podataka o zadovoljstvu korisnika usluga Općine Tešanj 2021

5
0
PODIJELI

Obavještavamo građane da će Općina Tešanj u periodu od 30.11. do 15.12.2021. godine vršiti prikupljanje podataka (anketiranje) o zadovoljstvu korisnika usluga.

Anketiranje građana će se vršiti u zgradi Općine Tešanj, a djelimično u općinskim uredima Jelah i Tešanjka.

Prikupljeni podaci iz ankete su anonimni i isti će se koristiti isključivo u svrhu analize u skladu sa Uputstvom o metodologiji mjerenja zadovoljstva korisnika usluga Općine Tešanj.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA