Privremena zabrana saobraćaja

Privremena zabrana saobraćaja

166
0
PODIJELI

Općina Tešanj obavještava sve građane da će od 10.10 do 17.10. 2015. godine biti na snazi privremena zabrana saobraćaja u ulici “Adema Prnjavorca” za saobraćaj motornih vozila radi izvođenja radova na izgradnji Primarnog kanalizacionog voda. Ulica “Kemala Korajlića” u vrijeme zabrane saobraćaja će imati dvosmjerni tok saobraćaja.

Tekst Rješenja o privremenoj obustavi saobraćaja oglašen je na oglasnoj ploči Općine Tešanj, Ureda Jelah i Ureda Tešanjka.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA