Provjera poštivanja Naredbi na terenu (21.03.2020.)

Provjera poštivanja Naredbi na terenu (21.03.2020.)

30
0
PODIJELI

PS Tešanj je dana 21.03.2020.godine izvršila kontrolu poštivanja samoizolacije za 120 lica. Pozivanjem putem telefona provjereno 82 lica od kojih se javilo 71 lice, a 11 lica se nije javilo na poziv, dok je odlaskom na adresu lica provjereno 29 lica od kojih je zatečeno 25 lice, a 4 lica nije zatečeno na adresi stanovanja. Zbog nepoštivanja mjere samoizolacije dva lica sankcionisana izdavanjem prekršajnog naloga. Također, policijski službenici su vršili obilazak područja općine Tešanj i upozoravali lica na obavezu poštivanja Naredbi izdatih od strane nadležnih službi.

Na Tešanjci nije dozvoljeno okupljanje pijace, a nekoliko ljudi upozoreno je od strane sanitarnih inspektora na zabranu kretanja osoba mlađih od 18 godina i starijih od 65 godina. Obilaskom po općni Tešanj uočeno je nekoliko prolaznika na ulicama bez pojave grupisanja. Kontrolisano je provđenje higijenskih mjera u marketima sa prehrambenim artiklima kao i poštovanje distance udaljenosti osobe od osobe. Osoblje uposleno na ovim radnim mjestima adekvatno je zaštićeno.

.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA