Provjera poštivanja Naredbi na terenu (23.03.2020.)

Provjera poštivanja Naredbi na terenu (23.03.2020.)

25
0
PODIJELI

Inspekcijski organi su izvršili obilazak stomatoloških ordinacija i utvrdili da se poštuje Naredba o zabrani rada.

Javni taxi prevoz i pored dozvoljenog rada smanjen je na minimum. Izvršen je pregled banaka, pošti i elektro distribucije, skrenuta pažnja na distancu, koja se u većini slučajeva poštuje, kao i na korištenje dezinfekcionog sredstva na ulazu.

Marketi sa prehrambenim proizvodima i sredstvima za ličnu higijenu rade sa poštovanjem distance na kasama.

Na ulicama nije primjećen veći broj ljudi niti grupisanje. Nekoliko prolaznika starije dobi je upozoreno da se vrati kući, a o ovom slučaju upoznata je i Policija.

Izvršene su 103 telefonske provjere boravka u samoizolaciji s napomenom o zabrani kretanja, a izdato je i dostavljeno 26 novih rješenja o obaveznom boravku pojedinaca u samoizolaciji (ukupno 284 do sada od strane Općinskog sanitarnog inspektora).

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA