Provjera poštivanja Naredbi na terenu (24.03.2020.)

Provjera poštivanja Naredbi na terenu (24.03.2020.)

329
0
PODIJELI

Kontrolom rada Zelene pijace, poštuju se Naredbe, nisu zabilježene gužve niti kršenje distance između osoba. Primjećeno je kretanje starijih osoba te je intervenisala Policija. Upozoreni su ljudi na korištenje zaštitnih maski i rukavica. Pozitivan primjer da je sugrađanka donirala nekoliko maski na ulici ljudima koji nisu zaštićeni. Nisu primjećene veće grupe ljudi niti okupljanja.

Obiđeni su prostori Raduše, Džemlić Planja, Oraš Planja, Mrkotića, Putešić, Kalošević, Jelah, Tešanjka, Medakovo, Novo Selo, Bukva. Nema okupljanja niti kršenja Naredbe.

U popodnevnom obilasku Tešnja, Jelaha i Tešanjke primjećene su veće grupe ljudi ispred pošte. Stariji ljudi primjećeni u Čaršiji i na ulicama, upozoreni da se ne kreću.

Nije bilo kršenja plicijskog sata.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA