Provođenje mjera uklanjanja NUS-a

Provođenje mjera uklanjanja NUS-a

7
0
PODIJELI

U toku 2021. godine, u okviru provođenja mjera zaštite od neekplodiranih ubojnih sredstava (NUS), Služba civilne zaštite zaprimila je 16 prijava. Sva prijavljena NUS-a su u skladu sa procedurama sigurno uklonjena i uništena u saradnji sa timovima za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite (TUN tim).

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA