Realizacija Liste kapitalnih projekata za 2015. godinu – iI faza

Realizacija Liste kapitalnih projekata za 2015. godinu – iI faza

194
0
PODIJELI

U postupku javne nabavke radova “Realizacija Liste kapitalnih projekata za 2015. godinu – iI faza (rekonstrukcija i asfaltiranje putne komunikacije)” dana 20.07.2015.godine izvršeno je potpisivanje ugovora sa odabranim ponuđačima kako slijedi:

FIRMA “KOMGRAD-ZE” d.o.o. Zenica UKUPNO 7 LOTOVA , ukupan iznos potpisanih ugovora je 122.876,54 KM i to:

Lot 1. “Izgradnja trotoara Škola-Sarači u MZ Miljanovci” ukupan iznos sa PDV-om 19.859,04KM

Lot 2. Sanacija i asfaltiranje puta Hrnjići u MZ Jevadžije” ukupan iznos sa PDV-om 10.622,38KM

Lot 4. “Sanacija i asfaltiranje puta Čolići u MZ Kraševo” ukupan iznos sa PDV-om 11.482,91KM

Lot 5. Sanacija i asfaltiranje puta Bare u MZ Kraševo” ukupan iznos sa PDV-om 13.895,97KM

Lot 6. Sanacija i asfaltiranje puta od Omladinskog doma (lijevo) Potočani u MZ Jelah” ukupan iznos sa PDV-om 22.918,01KM

Lot 7. Sanacija i asfaltiranje puta Zvonik-Lučići u MZ Jelah” ukupan iznos sa PDV-om 27.241,85KM

Lot 8. Sanacija i asfaltiranje puta Uno-Mehuljići-Mešići – MZ Raduša” ukupan iznos sa PDV-om 16.859,38KM

FIRMA “Dobojputevi” d.d. Doboj Jug ukupno 1 lot , ukupan iznos potpisanog ugovora je 56.739,36KM

Lot 3. Izgradnja puta Rastoke u MZ Jelah” ukupan iznos sa PDV-om 56.739,36KM

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA