Realizovan Plan jačanja integriteta 2021

Realizovan Plan jačanja integriteta 2021

10
0
PODIJELI

Jačanje integriteta u Općini Tešanj znači unaprijeđenje znanja i izgradnju kapaciteta uprave u pogledu povećane odgovornosti i transparentnosti u radu, te jačanje ukupnih kapaciteta za prevenciju korupcije kroz provođenje Plana integriteta. Akcioni plan za 2021. godinu nastao je u okviru MEG projekta krajem 2020. godine a na osnovu usvojenog Plana integriteta Općine iz 2016. godine.

Na realizaciji 30 mjera i aktivnosti radili su posebni timovi općinske uprave, a rezultat je između ostalog izrada novih ili ažuriranje postojećih dokumenata kao što su Smjernice za primjenu etičkog kodeksa i kodeksa ponašanja, Izjava o nultoj toleranciji prema djelima mita i korupcije, Uputstvo o postupku registracije poklona, Uputstvo o prijavljivanju korupcije, Klauzula o korupciji u ugovorima o javnim nabavkama, Klauzula o korupciji u ugovorima sa NVO, Pravilnik o izboru, radu i vrednovanju komisija i radnih tijela, Smjernica o izbjegavanju sukob interesa u komisijama i radnim tijelima, idr.

Aktivnosti će se nastaviti i u 2022. godini. Akcioni plan će sadržavati, osim četiri započete a nedovršene aktivnosti iz prethodne godine, i preporuke za poboljšanja koje će proisteći iz UNDP-ovog projekta Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru koji je upravo u toku i koji se završava krajem marta ove godine.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA